KOLLEEGID

Tegelen küll laia teemade ringiga, aga on siiski mõningad teemad, mille käsitlemiseks soovitan pöörduda kolleegi poole.

Helen Sööl-il on seitsme aastaga kogunenud ekspertteadmised naistevastase vägivalla, perevägivalla ja seksuaalvägivalla teemadel.  Helen omab magistrikraadi psühholoogias. 2016. aastal andis ta välja pedagoogilise lasteraamatu seksuaalvägivallast “Minu keha on minu oma”. Raamat õpetab lastele erinevust hea ja halva puudutuse vahel, kuidas tunda ära väärkohtlevaid situatsioone, kuidas öelda “EI” ning kuidas rääkida väärkohtlemisest usaldusväärsele täiskasvanule. Nõustamiskeeled on eesti ja inglise keel.

Kontaktid: helen@suhtelabor.ee ; tel: 56253279