TEENUSED

Kõik teenused eeldavad osapooltelt aktiivset panust ehk kaasa mõtlemist. Nõustamise puhul on tavapäraselt minimaalne kohtumiste arv viis, sageli  kohtume kümme korda kahe nädalaste vahedega.

Paarinõustamine on töö paariga ja nende suhteprobleemiga. Töötatakse abielusuhtega, lähisuhtega või partnerisuhtega.  

Perenõustamine toimub siis, kui ühe või mõne pereliikme käitumine või tervisehäire muret teeb. Selle leevendamiseks või likvideerimiseks kaasatakse pereliikmeid. Tihti tullakse abi saama lapse pärast, kes ei järgi kehtestatud reegleid, kellega vanemal või vanematel on raske toime tulla. Tullakse ka siis kui teismelistega on tekkinud suhtlemisprobleemid, mis pere harmooniat takistavad. Perenõustamine sobib ka siis, kui toimunud või eelseisvate muudatuste tõttu on peres tõsised arusaamatused või on ees keeruliste valikute aeg. Tihti aitab perenõustamine lahkuminekuga seotud olukorra lahendamisel sh lastele toetava kasvukeskkonna loomisel ja säilitamisel. Perenõustamise osapoolteks võivad olla ka vanem ja tema täiskasvanud laps.

Kristlik nõustamine on nõustamise eriliik, kus võetakse olulisel määral arvesse usulist tausta, põhimõtted, õpetusi ja uskumusi.

Individuaalne nõustamine on töö ühe isiku mõtete, tunnete, kogemustega endast paremaks arusaamiseks ja teatud muutuste tekitamiseks. Sageli saab see perenõustamise alguseks, sest indiviid on suhetesüsteemi osa. 

Teemad, mille pärast nõustamisele tullakse:

 • Vanem ei saa lapsest jagu – lapsele peab korduvalt ütlema, mida teha või mitte teha ja ta ei kuula.
 • Lapsel on vihahood ja kakleb koolis.
 • Laps ei tule pärast kooli koju ja tal on kahtlased sõbrad.
 • Vanem tahaks oma pubekat paremini mõista, aga ei saa temaga kontakti
 • Vanemad ei ela enam koos. Kuidas teha nii, et laps sellepärast võimalikult vähe kannataks
 • Laps protestib vanema uue elukaaslase vastu
 • Lapsed ei taha minust lahus elava isa või ema juurde minna
 • Ma tahaks lahku minna, aga ei tea, millega pean lastega seoses arvestama ja milliseid kokkuleppeid lastega seoses tegema
 • Ühe paarilise hirm, et ta jäetakse maha
 • Suhte tüdimus st midagi pole halvasti, aga hästi ka pole
 • Ma ei tea, kas tahan selles suhtes jätkata
 • Ämm/Äi segab ennast meie ellu sellisel määral, et see on mulle liig
 • Minu peal on kogu majapidamine ja lastekasvatus, ma ei jaksa enam
 • Me ei saa omavahel üldse läbi – iga vestlus viib tülini.
 • Petmine on meie suhtesse sellise mõra löönud, et ma ei tea, kas seda saab parandada.

Teadaolevalt Eestis esimesena pakun sellist teenust nagu suhteaudit, kus konsultatsiooni korras käime paariga läbi olulisemad suhte aspektid, mille järgi võiks ennustada, kui jätkusuutlik suhe on: mis on tugevust näitavad märgid ja mis on ohumärgid. See on paaridele, kes muidu terapeudi poole ei pöörduks, aga teevad seda nüüd, et teada saada oma suhte hetkeseis, et vajadusel selle püsimisse edaspidi rohkem panustada. Küsimusi on 40.  Arutame nii küsimusi kui vastuseid koos läbi, peatudes seal, kus on erisused. Punkte ei anta ja paar ise teeb järeldused. Küsimustele vestluse käigus vastamine võtab 2-3 kohtumist.

Konsultatsioon on tihti ühekordne vestlus inimesele olulisel teemal, et ta oma peas natuke rohkem selgust saaks. See on direktiivsem kui nõustamine st et terapeut võib ka nõu anda, mida muidu üldjuhul teha ei soovitata.

NB! Kõiki teenuseid pakun ka veebi teel (heli ja pilt), mis võimaldab paljudele ajalist ja geograafilist paindlikkust. 

***

Pakun koostööpartner Kärt Tamm-e abiga õigusnõustamist. Vastuvõtt toimub kokkuleppel st regulaarseid vastuvõtuaegu kalendris ei kuvata. See teenus on neile, kes vajavad nõu suhte juriidilistes aspektides perekonnaseaduse ja võlaõigusseaduse baasil olgu see siis varalised suhted, elatise maksmine, lapsega suhtlemise õigused ja kohustused vms. Nõustamine toimub veebi või kirja teel ning kohtumise toimumiseks on vajalik ettemaks. Teenust pakutakse eesti ja inglise keeles.

Kärt Tamm on 2005.a. lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja 2013.a samas psühholoogia eriala. Ta on töötanud juristina, õigusnõunikuna ja ka Tartu Maakohtus, kus on tegelenud perekonnaõiguslike vaidluste lahendamisega. Huvi valdkonna vastu on alati suur olnud – ka oma lõputöö õigusteaduskonnas kirjutas ta perekonna õiguslikust mõistest. Lisaks on Kärt Tamm tõlkija ja toimetaja eesti-inglise-eesti suunal.