ÜRITUSED JA UUDISED

VATEK-iga koostöö
Juba mitmendat aastat teeb Kärt Kase Vaimse Tervise Kuu raames töötubasid. Seekordne toimub 28.10 Tervisekliinikus ning adresseerib teemat, kuidas muutuda paarina lähedasemaks ja kust pihta hakata. Üritus on eelregistreerumisega ja paaridele.
Tanel Jäppineniga koostöö
Tanel Jäppinen propageerib isade suuremat kaasatust laste kasvatamisel. Ta koolitab lastevanemaid videoloengute kaudu endale külalisi kutsudes ja nendega olulistel teemadel vesteldes. 25.09 oli kaasamõtlejaks pereterapeut ja koolitaja Kärt Kase, kes üldiselt rääkis, kuidas lähedus pereelu erinevates etappides muutub ning kuidas lähedust suurendada või taastada. Abiks olid ta enda kirjutatud raamatu “Suhteaudit” ja “Kuidas hoida armastust?” Loeng on eetris detsembris.
VEPA elu
28.08.19 sai VEPA uus õppeaasta avalöögi, kui Kärt Kase koolitas kolleegiga uusi VEPA õpetajaid metoodikat rakendama. Sel aastal on ta mentor kahes Tallinna koolis, koolimentori mentor, piirkondlik mentor Harjumaal ning koolitaja. See on uus süsteem ja pakub eri tasanditel palju tuge.
Osaleja “Huvitaja saates” 
Vikerraadio toimetaja Kerttu Kaldojaga koostöös valmis kevadel saade naiste võrdõiguslikkusest. Nüüd kutsus ta  stuudiosse 15.08 rääkima sellest, millised naised langevad enam netis rahapettuste ohvriks. Kohapeal oli ka politseinik Maarja Punak. Järelkuulata saate siit.
Tervisenädala raames lastekasvatusest 
24.05 toimus Eesti Meedia koolitusjuhi Helena Laus-i eestvõttel muuhulgas ka Kärt Kase loeng lastekasvatamisest.
“Imelised aastad” tutvustus Peresaates
5.04 helistas ajakirjanik Merle Liivak ettepanekuga tutvustada positiivsel vanemlusel põhinevat vanemaharidusprogrammi “Imelised Aastad” Vikerraadio Peresaates. Kutsusin kaasa oma teises läbiviidud grupis osalenud isa Kaido ning 11.04 toimuski saate salvestus, mis on järelkuulatav siit.
Koostöö Püha Johannese Kooliga
Veebruari lõpus oli suur rõõm saada valitud Püha Johannese Kooli koostööpartneriks kui pereterapeut, kes on olemas nii laste jaoks kui ka nõustab kooli lastevanemaid. Koolijuht Liivika Simmul ja tema lähikondlased teavad, kui oluline on kooli ja kodu koostöö ning pere kaasatus õppeprotsessi just last toetaval moel. Koolivaheajaga saabub ka vastuvõtus vaheaeg ning jätkub taas 20.09.19
Külas “Raadio Elmaris”
Koostöö käigus tekkis mõte, et võiks kunagi Tartu stuudiosse minna helistajate murekõnedele vastama ja nii see 15.03 teoks saigi. Raadiokuulajad küll pigem kirjutasid, millele Kärt Kase siis “Õhus on armastust” saates vastas, aga elav vestlus tekkis spontaanselt ansambel “Sibyl Vane”-i liikmetega, kes samuti raadiosse külla tulid ning ühtlasi oma samal õhtul toimunud kontserti kuulama kutsusid. Selgus, et bändiliimed arutavad oma pikkadel sõitudel palju suhteteemadel ning nad said kohe ka teatud asju küsida. Vahva õhtu oli!
“Imeliste aastate” tutvustus
Õpetajate Lehe ajakirjanik Raivo Juurak külastas 22. veebruaril Tervise Arengu Instituuti, et kirjutada üks tutvustav lugu vanemaharidusprogrammist “Imelised Aastad”. Juturingis olid koolitajad-grupijuhid Merit Lilleleht ja Kärt Kase ning perede ja vanemahariduse valdkonnajuht Ly Kasvandik. Lugu sai päris pikk ja sisuline ning on loetav siin.
Kaastöö “Tarkvanem.ee” veebilehele
24.01 kirjutasin esimese vastuse ühe vanema murekirjale oma lapse kohta. Tervise Arengu Instituut, kes lehte haldab, tegi mulle ettepaneku 2019.a. I kvartalis nö lugeja kirjadele vastata. Kuu ajaga kogunes neid 11 kusjuures laste kohta vanuses 3-17. Link küsimuste-vastuste keskkonda asub siin.
Suhteteemalised podcastid
Koostöö raadiojaamaga “Elmar” on juba päris pikalt kestnud ning alates 18.01 on kõik lühikesed suhteteemalised salvestused järelkuulatavad siit.
Gümnasistidele pereteraapiast
16.01 kutsus Pääsküla Kooli huvijuht mind Vaimse Tervise Nädala raames gümnaasiumiõpilastele tutvustama pereteraapiat kui ametit ja ka seda, mida seal tehakse. Kohal oli 11. ja 12. klasside õpilased ning väidetavalt läks üritus korda.
Töötoad alustavatele õpetajatele
3.01.19 kutsuti Kärt Kase teist aastat järjest Tallinna Ülikooli alustavatele õpetajatele VEPA töötubasid tegema. Seekord oli rohkem lasteaia õpetajaid, aga oli ka 6. klassi õpetajaid ja koolijuhte. Enamus lahkus sooviga kohe homme õpitud metoodikat proovida. Tore on inimesi inspireerida ja samas anda kasutada praktilised töövahendid!
“Imelised Aastad” grupijuhtide toetamine
27.11.18 alustas Kärt Kase vanemlusprogrammi “Imelised Aastad” läbiviijate toetamist peer coaching meetodil. Hetkel on Eestis neli peer coachi. Kärt Kase piirkonnad on Rapla, Märjamaa, Põltsamaa, Viljandi, Saaremaa ja Järva vald.
VEPA levik
15.11 arutas VEPA mentor Kärt Kase Pääsküla Kooli direktori Leena Saag-i ning kolme sealse VEPA õpetajaga, kuidas VEPA töötab ning mida sellest võiks ka koolis tervikuna rakendada. Direktoril tuli palju häid mõtteid ning ta oli väga toetav. Rõõm on, et VEPA Pääsküla Koolis levib. Novembri lõpus toimusid viimased külastused Tabasalu Gümnaasiumisse ja loota võib, et sealgi elab VEPA edasi vaatamata sellele, et mentor enam külas ei käi. 30.11 toimub mentorite talvekool, et veelgi paremini oma tööd teha. Kindlasti aitab ka see kaasa VEPA püsimisele ja levikule.
Tõsiste suhteteemade intervjuu
Kertu Jukkum kutsus Kärt Kase 6.11.18 Elu24 portaali ja ka Postimehe veebiväljaande tarbeks intervjuud tegema ning välja tuli jutt kärgperedest, lahutusest, suhte mürgitajatest ja liimidest, samasoolistest paaridest lapsevanematena, ning põhilistest pereteraapias käsitletavatest muredest. Vaadake siit.
Veebiraadio saade kärgperedest
27.10 on eetris “Pere ja Kodu” veebiraadio saade, kus koos saatejuht Tanel Jäppinen-iga räägime kärgpere eluga seotud väljakutsetest. Salvestus toimus juba 5.10 Eesti Ekspressi toimetuse ruumides. Saade on järelkuulatav siit.
Töötuba vaimse tervise kuu raames
11.10 toimus Tervisekliinikus töötuba, kus pereterapeudid Kärt Kase ja Marlen Tammsaar-Ojamets tutvustasid osalejatele, kuidas “Dialoog laste nimel” programm aitab pingelise lahutuskogemusega noorte vaimset tervist parandada. Kohal oli ka Õiguskantsleri büroo laste ja noorte õiguste osakonna juhataja.
Dialoog laste nimel inglise keelne grupp
11.10 alustasid pereterapeudid Kärt Kase ja Marlen Tammsaar-Ojamets esimeste kohtumistega lahku läinud paaridega, kes räägivad omavahel inglise keeles. Siiani on toimunud eestikeelsed grupid, aga tundub, et on vajadus ka välismaalastele grupis osalemist pakkuda. Grupp algab kui vähemalt 4-5 ekspaari on koos. Umbes kolmekuulises ajavahemikus on kaheksa kohtumist nii vanematele kui nende ühistele lastele (aga mõlematele eraldi). Programm pakub alternatiivi kohtuvaidlusele ja vahest ka lepitusele.
EFFT väljaõpe
3.-4.10 toimus Tallinnas tunnetekeskse pereteraapia väljaõpe taas Jim Furrow käe all. Loeng, demonstratsioonid ja videod aitasid saada paremat aimu, kuidas vanemate ja lastega emotsioonidest rääkida ja kõigepealt tekitada turvaline õhkkond, et üldse julgeks ennast avada.
Peer Coachimine 
Imelised Aastad programmi läbi viimisel on kvaliteet väga oluline. Supervisioon UK-st ja USA-st on kallis ja seetõttu on loodud kovisiooni sarnane vaheroll, aitamaks igal rakendaval maal operatiivselt erinevate raskustega toime tulla ja ka ennast grupijuhina arendada. Nn peer coachiks käis 1.-2.10 õppimas ka Kärt Kase. Väljaõppe kaks esimest päeva toimusid Manchesteris Caroline White käe all ning nüüd tuleb uusi oskusi katsetada enne kui veebruaris taas kohtutakse.
VEPA ja koolijuhid
27.09 viis VEPA mentor ja koolitaja Kärt Kase koos Tervise Arengu Instituudi projektijuhi Anita Baumbachiga läbi VEPA programmiga liitunud koolide juhtidele ühepäevase koolituse, kuidas VEPAt oma kooli hüvanguks tööle panna. Oli palju häid mõtteid, positiivset suhtumist ja teotahet. 28.08 oli võimalus sel aastal vast-renoveeritud Pääsküla Gümnaasiumis 1. klassi tunde vaadelda ning sellega algas mentorluskoostöö, mis kestab aasta aega. 22.10 toimub õpetajate väljaõppe teine päev kolmest.
Loeng Laulasmaa koolis
15.10 toimus õpetajatele ja lastevanematele loeng teemal “Koostööoskuste arendamine lapse suhetes”. Arutasime, mida saab kodus teha, et laps oleks koostöövalmim.
Justiitsministeerium ja haldusala tutvus “Dialoog laste nimel” programmiga
19.09 viisid pereterapeut Kärt Kase ja Marlen Tammsaar-Ojamets Justiitsministeeriumis läbi töötoa, kus muuhulgas kogeti, kuidas on olla koolitusel, kus lahku läinud vanemad laste pärast tülitsevad. Kohal olid ka mitmeid kohtunikke ja advokaate, kes kõik tunnistasid, et see on oluline sekkumine, mida sihtgrupile alternatiiviks kohtuskäimisele pakkuda. Ministeeriumi soovil viiakse läbi täiendav töötuba kohtunikele, mis toimub 14. novembril Harju Maakohtu ruumides.
Koostööoskuste arendamise koolitus peredele
15.09 algas Tabasalu Noortekeskuses järjekordne koolitus peredele, kus kuue nädala jooksul igal laupäeval kaks tundi käsitletakse erinevat teemat vanematega eraldi, lastega eraldi ja siis koos eesmärgiga parandada omavahelist koostööd. Peredele väga meeldib selline kooskäimise vorm ning seekord kutsusime kokku Harkujärve, Muraste ja Suurupi rahvast. 2019.a. on plaanis jätkata.
Koostöö raadio “Elmariga”
14.09 läks eetrisse esimene vestlus tutvumissaate “Õhus on armastust!” saatejuhtide Kristiina ja Tambetiga. Tagasiside oli nii julgustav, et ühekordne asi muutus regulaarrubriigiks ning on reeglina eetris reede õhtuti kell 20:30. Oleme muuhulgas rääkinud suhetest ja aastaaegadest, uue suhte loomisest pärast vana suhet, tulemas on laste pärast paar ning paari suur vanusevahe. Olge kuuldel!
“Imelised Aastad” alustab
28.08 algas lausa 17-osalejaga “Imelised Aastad” koolitus Sakus. Harku vallas alustavad grupijuhid Kärt Kase ja Külle Kadarik 5.09. Mõlemad grupid lõpetavad detsembris enne pühi.
Liivateraapia peretöös
24.-25.08 pidasid pereterapeudid Laulasmaa SPA-s suvekooli. Läti kolleegid õpetasid, kuidas liivateraapiat peretöös rakendada ning andsid paljudele inspiratsiooni seda proovida. Infot jagati pereterapeudi kutsestandardi ja Vikerraadio “Peresaate” uue hooaja kohta.
VEPA uus hooaeg on alanud
22.08 algas uute VEPA-ga liitunud õpetajate koolitus. Rõõm on, et Pääsküla vastavatud koolimaja tervitab uuel õppeaastal ka VEPA mentorit. Lausa kolm õpetajat ja seega ka kolm klassi on programmiga liitunud.
VEPA suvekool Mäetagusel
16.-17.08 toimus VEPA mentorite kokkusaamine Mäetagusel. Arutati kuhu suunas VEPA programmi koolides arendada ning õpiti ärksameelsuse või mindfulness-i tehnikaid.
“Dialoog laste nimel” tulevik
2.07 kohtusid Tallinnas tülitsevatele lahutatud lapsevanematele mõeldud programmi “Dialoog laste nimel” läbiviijad kogu Eestist, et arutada programmi tuleviku ja teavituse üle. Programm on väga vajalik, osalejate poolt on tunnustav tagasiside, aga siiski on raske gruppe kokku saada ning paljud ei ole programmi olemasolust ka teadlikud.
VEPA tänuüritus
15.06.18 korraldab Tervise Arengu Instituut Käitumisoskuste mängu VEPA tänuürituse, kuhu on oodatud nii VEPA mentorid (ka mina) kui rakendavad õpetajad, et koos möödunud kooliaastale koos VEPA-ga joon alla tõmmata. Siis selguvad ka kirjandikonkursi “Olen VEPA!” tulemused, mille zhüriiliige olen.
EV100 – Sada tundi suhete heaks
Eesti Pereteraapia Ühing algatas Vabariigi juubeliaastaga seoses kingituseks ürituste sarja “Sada tundi suhete heaks”, kus ühingu liikmed koolitavad 2018. aasta jooksul tasuta pereteraapiaga seotud teemadel.
MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liidu soovil toimub 4.06. Kell 15.30-17 Pärnus loengu-töötoa teemal “Probleemi lahendusoskuste õppimine ja õpetamine lastele”. Läbiviijad on pereterapeut Kärt Kase ja perenõustaja-loovterapeut Külle Kadarik.
Vikerraadio “Peresaate” külaline
28.05 salvestame Vikerraadio ülipopulaarse “Peresaate” juhi Katrin Saali Sauliga hooaja viimase saate, kus räägime, miks teraapiasse tulla ja tullakse ning mis seal toimub. Saade on eetris 31.05 kell 21 ning järelkuulatav Vikerraadio kodulehel.
Nõmme Roheliste Väravate Tänava üritusel jagati suhtenõu
27.05 toimus Nõmmel Seljaku tänava piirkonnas traditsiooniline kogukonnafestival. Ühes kodukohvikus pakkus pereterapeut Kärt Kase ka suhtenõu ning huvilistel oli võimalik koos autogrammiga soetada uus raamat “Kuidas hoida armastust?”
Korporatsioon Amicitia kutsub külla
20.05 toimub korporatsioon Amicitia Tallinna korteris pannkoogihommik, kus teemaks taas kuidas suhteid ja armastust hoida. Oluline osa on ka küsimuste- vastuste voorul. Kutsutud on kõik akadeemiliste organisatsioonide liikmed, kuid eelneva registreerimisega.
Enesearenguõhtu
10.05 kell 18:30-20:30 toimub Starfish Academy ruumides enesearengu õhtu, kus taaskord räägin armastusest ja suhtevajadustest. Kohapeal saab osta minu uut raamatut.
Ilmus “VEPA kodu” raamat
8.05 ilmus Tervise Arengu Instituudi eestvõttel raamatuke, mis tutvustab vanematele, kuidas VEPA käitumisoskuste mängu metoodikat, mida paljud Eesti lapsed koolis kasutavad, ka kodus edukalt rakendada – ikka selleks, et suhted oleksid paremad. Mul on hea meel, et aitasin seda kokku kirjutada. Igaüks saab selle endale alla laadida siit.
Psühholoogiaüliõpilaste teeõhtu
7.05.18 kell 19 toimub Tallinna Ülikoolis Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse poolt korraldatav teeõhtu, kuhu mind kutsuti külla rääkima lähemalt suhte- ja paarinõustamisest.
Tabasalu koostöökoolitus
28.04.18 lõpetab Tabasalus teine grupp psühholoogiaklubi raames toimuva koolituse „Koostööoskuste arendamine peres“. Kaks terapeuti on loonud formaadi, kus töötavad nii vanemate kui lastega. Tagasiside on väga positiivne ja lootus on, et gruppide toimumine jätkub.
Anija Valla Haridusfoorum
19.04.18 toimub Kehra Gümnaasiumi ruumides Anija valla Haridusfoorum üldpealkirjaga “Vaimne tasakaal on kõrge elukvaliteedi näitaja”. Plaanis on loeng “Täiskasvanu stress ja läbipõlemine” ja töötuba “Õpetaja ja vanema suhtlemisraskuste ületamine”.
Webinar teemal “Armastuse hoidmine läbi suhtevajaduste rahuldamise”
18.04.18 osalen Starfish Academy poolt korraldataval webinaril, kus keskendume minu uue raamatu “Kuidas hoida armastust?” temaatikale. Vestlus Vallo Arumäega toimub kell 19:30-20:30.
“Imelised Aastad” jätkukursus Pärnus
Pärnu Vaimse Tervise Keskuses algab 16.04.18 “Imelised Aastad” 10-nädalane jätkukursus neile peredele, kes on läbinud 16-nädalase põhiprogrammi. Kui põhiprogrammis keskendusime 3-8 aastaste laste kasvatamisele läbi positiivse distsipliini, siis jätkuprogrammis on fookus rohkem lastega seotud täiskasvanute vahelise suhtlemise, koostöö ja probleemide lahendamise teemadel.